Monday, December 2, 2013

*Lời nói đi đôi với hành động ??Translated: Leslie Salmon © Asbooks, Nhà Sách Chiêm Tinh

Có sao nói vậy, nói gì làm nấy: Bạch Dương, Bọ Cạp

Lầm lì ít nói, lẳng lặng mà làm: Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết

Lời nói và hành động đôi khi không liên quan với nhau: Song Tử, Bảo Bình

Nói nhiều, làm thì không biết được bao nhiêu: Sư Tử

Sao cũng được, miễn là vừa lòng đối phương: Thiên Bình, Song Ngư

Thẳng “như ruột ngựa” nhưng không thật sự xấu bụng: Nhân Mã, Xử Nữ

No comments:

Post a Comment