Tuesday, October 15, 2013

Từ khóa dành cho 12 cung hoàng đạoTheo  Tumblr - Translated: Leslie Salmon  © Asbooks, Nhà Sách Chiêm Tinh

- Bạch Dương: "Cấp bách"

- Kim Ngưu: "Thực tế"

- Song Tử: "Thông minh"

- Cự Giải: "Cẩn trọng"

- Sư Tử: "Kiêu hãnh"

- Xử Nữ: "Chuẩn xác"

- Thiên Bình: "Thích nghi"

- Bọ Cạp: "Nồng nhiệt"

- Nhân Mã: "Nổi bật"

- Ma Kết: "Hữu ích"

- Bảo Bình: "Hiểu biết"

- Song Ngư: "Thấu hiểu" 

No comments:

Post a Comment