Monday, October 21, 2013

Quan điểm về cuộc đời....
Theo Tumblr - Translated: Leslie Salmon © Asbooks, Nhà Sách Chiêm Tinh

- Bạch Dương: "Hành động trước, còn lại tính sau" (Quyết đoán là điều cần thiết, lo lắng không giúp ích được gì cả)

- Kim Ngưu: "Không để môi trường xung quanh ảnh hưởng đến mình" (Sống đúng bản chất, bất kể người khác nói gì)

- Song Tử: "Đa dạng là tốt" (Lề thói thông thường là sự nhàm chán, đa dạng thay đổi luôn cần thiết)

- Cự Giải: "Máu chảy ruột mềm" (Gia đình là quan trọng) 

- Sư Tử: "Đẹp trai, đẹp gái có gì là sai?" (Có niềm tin vào chính mình)

- Xử Nữ: "Vươn đến sự hoàn hảo" (Cầu toàn và không ngừng hoàn thiện)

- Thiên Bình: "Mật ngọt chết ruồi" (Lạt mềm buột chặt, dùng sự nhẹ nhàng để thu phục lòng người)

- Bọ Cạp: "Tốt khoe xấu che" (Biết giấu mình, không để lộ quá nhiều cho người khác biết)

- Nhân Mã: "Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình" (Cố gắng là hết mình)

- Ma Kết: "Có công mài sắt, có ngày nên kim" (Kiên trì, bền bỉ, không nản chí)

- Bảo Bình: "Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được thiên tài" (Khác biệt không có nghĩa là khờ khạo)

- Song Ngư: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có  thêm ngày nữa để yêu thương" (Trao đi yêu thương, không cần đền đáp)

No comments:

Post a Comment