Tuesday, October 15, 2013

Không chấp nhận...


Theo  Tumblr - Translated: Leslie Salmon  © Asbooks, Nhà Sách Chiêm Tinh

- Bạch Dương: Chết trẻ hoặc thất bại

- Kim Ngưu: Thay đổi hoặc bỏ cuộc

- Song Tử: Đứng yên hoặc trói buộc

- Cự Giải: Lãng quên hoặc buông tay

- Sư  Tử: Phục tùng hoặc bị từ chối

- Xử Nữ: Cẩu thả hoặc bất lực

- Thiên Bình: Bị bỏ rơi hoặc sự công bằng

- Bọ Cạp: Nông cạn hoặc thiếu hiểu biết

- Nhân Mã: Giả dối hoặc thiếu niềm tin

- Ma Kết: Sự phù phiếm hoặc "chơi" hèn

- Bảo Bình: Tầm thường hoặc truyền thống

- Song Ngư: Ngừng mơ mộng hoặc đối mặt với thực tế


No comments:

Post a Comment