Monday, October 14, 2013

Có thể và không thể


- Có thể và không thể ...

Theo  Tumblr - Translated: Leslie Salmon  © Asbooks, Nhà Sách Chiêm Tinh

Bạch Dương: Có thể giúp bạn nhưng không thể chờ đợi bạn

Kim Ngưu: Có thể làm mọi thứ vì bạn nhưng không thể không-ngồi-đợi-bạn-trả-ơn

Song Tử: Có thể cùng bạn vượt sóng gió nhưng không thể ở cạnh bạn trên cả đoạn đường dài

Cự Giải: Có thể giúp bạn nhưng không thể làm theo yêu cầu của bạn

Xử Nữ: Có thể chăm sóc bạn nhưng không thể thay đổi vì bạn

Thiên Bình: Có thể nghe bạn tâm sự nhưng không thể không-đi-kể-cho-bạn-thân nghe

Bọ Cạp: Có thể "đánh hơi" được sự tình bí ẩn nhưng không thể đi bô-lô-ba-la hay tiết lộ ra ngoài

Nhân Mã: Có thể làm bạn vui và dễ chịu nhưng không thể chăm sóc bạn

Ma Kết: Có thể giúp bạn khởi động một dự án kinh doanh nhưng không thể cho bạn "cơ hội thứ hai" khi bạn lầm lỗi

Bảo Bình: Có thể định hướng và đưa ra ý tưởng nhưng không thể khắc họa chi tiết bất cứ thứ gì

Song Ngư: Có thể cho bạn lời khuyên nhưng không thể không-ngầm-đánh-giá bạn

No comments:

Post a Comment